Titanious Robotics
Robot Name: Titanious
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: N/A