IsoDynamic
Robot Name: IsoDynamic
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 51