Megamind
Robot Name: Billy
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 1407