WVMS Dragons: Wyvern
Robot Name: Wyvern
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 591