IFT Team Z
Robot Name: Z
Active: Yes
Program: VRC
World Skills Rank: 29