NASA Nerds
Robot Name: Pluto
Active: No
Program: VIQC
World Skills Rank: N/A