TechnoEaglesJR
Robot Name: TechnoEaglesJR
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: N/A