TechnoEaglesJR
Robot Name: TechnoEaglesJR
Active: No
Program: VIQC
World Skills Rank: N/A