Winnetka WildBots
Robot Name: Astrobot
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: 119