Cubebots
Robot Name: 11244V
Active: Yes
Program: VIQC
World Skills Rank: 1033