National TSA VEX IQ Challenge Championship

06/01/2021 - 06/04/2021
National TSA VEX IQ Challenge Championship

Event Code: RE-TIQC-21-4372

Program: TSA VEX IQ Challenge

Type of Event: Tournament

Capacity: 50 / Spots Open: 50%+

Registration Deadline: Tue, Jun 1, 2021 3:01 PM EDT

Login to Register


Event Sponsors: